چیتوان

ایجاد در شنبه, 15 آذر 1393 / تورهای ویژه 96
Tags: پوخارا, چیتوان, ناگارکات, کاتماندو, نپال, تور آسیاقله اورست, کوه اورست, تور اورست, تور هیمالیا, تور نپال, تور اورست, تور کاتماندو, تور قله اورست, تور کوه اورست, ویزای نپال, Everest tour, Mount Everest, ...
مشاهده پکیــج   9 شب و 10 روز  مسیر: کاتماندو – ناگارکات – پوخارا – چیتوان – کاتماندو       ورود به کاتماندو         ترانسفر از فرودگاه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 15 آذر 1393 / تورهای ویژه 96
Tags: پوخارا, چیتوان, ناگارکات, کاتماندو, نپال, تور آسیاقله اورست, کوه اورست, تور اورست, تور هیمالیا, تور نپال, تور اورست, تور کاتماندو, تور قله اورست, تور کوه اورست, ویزای نپال, Everest tour, Mount Everest, ...
Outlines   9 شب و 10 روز  مسیر: کاتماندو – پخارا – پون هیل – کاتماندو         ورود به کاتماندو ترانسفر از فرودگاه به هتل، ملاقات با راهنمای تور؛ ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 15 آذر 1393 / تورهای ویژه 96
Tags: پوخارا, چیتوان, ناگارکات, کاتماندو, نپال, تور آسیاقله اورست, کوه اورست, تور اورست, تور هیمالیا, تور نپال, تور اورست, تور کاتماندو, تور قله اورست, تور کوه اورست, ویزای نپال, Everest tour, Mount Everest, ...
... 200 کیلومتر شبکۀ پیچیده و حیرتانگیزی می سازند که مورد استفادۀ ارتش انقلابی ویتنام در جنگ نیز قرار گرفت. پس از بازگشت به سایمون می توانید به گردش و خرید بپردازید. اقامت در هتل.   سایگون ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 15 آذر 1393 / Laxury Tours to Persia
Tags: پوخارا, چیتوان, ناگارکات, کاتماندو, نپال, تور آسیاقله اورست, کوه اورست, تور اورست, تور هیمالیا, تور نپال, تور اورست, تور کاتماندو, تور قله اورست, تور کوه اورست, ویزای نپال, Everest tour, Mount Everest, ...
OUTLINES 12 nights and 13 days Route  Tehran – Kashan - Abyaneh – Isfahan– Nain – Meybod - Yazd – Shiraz   Day 1: Transfer to the hotel in Tehran After being transferred ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 11 آبان 1393 / بدون دسته بندی
Tags: پوخارا, چیتوان, ناگارکات, کاتماندو, نپال, تور آسیاقله اورست, کوه اورست, تور اورست, تور هیمالیا, تور نپال, تور اورست, تور کاتماندو, تور قله اورست, تور کوه اورست, ویزای نپال, Everest tour, Mount Everest, ...
 9 شب و 10 روز  مسیر: کاتماندو – ناگارکات – پوخارا – چیتوان – کاتماندو  ورود به کاتماندو   ترانسفر از فرودگاه به هتل، ملاقات با راهنمای تور؛ اخذ  توضیحات اولیه.  اقامت ... [ +++ ]