نمایشگاه ساختمان

ایجاد در سه شنبه, 26 آبان 1394 / تورهای نمایشگاهی 2016
Tags: نمایشگاه ساختمان, نمایشگاه سرامیک, صنعت ساختمان, صنعت کاشی, صنعت سرامیک, نمایشگاه بولونیا, نمایشگاه ایتالیا, سرسای, cersaie, نمایشگاه سنگ
  26-30 SEP 2016 تور بازدیـد از بزرگ ترین نمایشـگاه کاشی و سرامیک CERSAIE (بولونیا-ایتالیا) بهمراه اقامت تفریحی در شهرهایمیلان، بارسـلون وپاریــس  شرکت خدمات مسافرتی رایزن نور ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 26 آبان 1394 / تورهای نمایشگاهی 2016
Tags: نمایشگاه ساختمان, نمایشگاه چاپ, صنعت چاپ, صنعت بسته بندی, صنعت چاپ سه بعدی, نمایشگاه دوسلدورف, نمایشگاه آلمان, زوریخ, drupa, نمایشگاه چاپ چاپ و بسته بندی
  31MAY - 10 JUN 2016 تور بازدیداز بزرگترین نمایشگاه چهارسـالانه چاپ و بسته بنـدی دوسلـدورف آلمـان بـه همراه اقا مـت تفریحـی در شهرهای  زوریـخ , کلـن و رم       شرکت ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 01 فروردين 815 / تورهای نمایشگاهی 2016
Tags: نمایشگاه ساختمان, نمایشگاه چاپ, صنعت چاپ, صنعت بسته بندی, صنعت چاپ سه بعدی, نمایشگاه دوسلدورف, نمایشگاه آلمان, زوریخ, drupa, نمایشگاه چاپ چاپ و بسته بندی
  13 AVR 15 2016 تور بازدید از نمـایشگاه دارو,مراقبت هایشخصی وصنـایع مرتبـط بولونیا ایتـالیا همـراه با اقامـت تفریحیمیلان، رم و پاریـس  شرکت خدمات مسافرتی رایزن نور در پی برگزاری ... [ +++ ]