نمایشگاه صنعت نساجیHeimtextil فرانکفورت ،بارسـلون 2016

СНПЧ А7 Пенза, обзоры принтеров и МФУ

 شرکت خدمات مسافرتی رایزن نور

در پی برگزاری موفق دوره های گذشته تقدیم می نماید :

 

تور بازدیداز بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی  

Heimtextil  به همراه اقامت تفریحی و گشت شهری در

شهرهایفرانکفورت ،بارسلون

 

Heimtextil2016


نشانی اینترنتی سایت نمایشگاه : www.heimtextil.com

برنامه کلی سفر اتاق سینگل

اتاق دبل

تاریخ سفر

آلمــان 

  4شب فرانکفورت 


2.900.000  تومان
 +
1750 یورو

 


2.900.000 تومان
 +
یورو 1190

 

21 دی الی 25 دی

( 5 روزه )

اسپانیا –  آلمان
4 شب بارسلون- 4 فرانکفورت 

2.900.000  تومان
 +
2750 یورو

2.900.000 تومان

+

1990  یورو

18 دی الی 25 دی

( 8 روزه )

 

 

خدمات در نظر گرفته شده :

  • پرواز رفت و برگشت از تهران
  • هتل های 4 ستاره در کلیه شهرهای اقامتی همراه با صبحانه بوفه
  • صدور بیمه مسافرتی
  • اخذ ویزای شنگن
  • بلیط ورودی نمایشگاه 
  • ترانسفر با اتوبوس اختصاصی همراه با مترجم
  •  گشت های تفریحی در بارسلونو فرانکفورت

 

 

محورهای اصلی نمایشگاه ها :

ﻧﻤاﻴﺸﮕاه ﻫاﻴﻤﺘﮑﺲ  ﺑﺎ ﺣﻀوﺮ ﺑﻴﺶ اﺰ 60 ﮐﺸوﺮ ﺟﻬاﻦ درزﻤﻴﻨﻪ ﻣﻨﺴوﺠاﺖ ﺧاﻨﮕﻲ ازﻘﺒﻴﻞ ﻓرﺸﻬاﻲ دﺴﺘﺒاﻒ ؛ﻣاﺸﻴﻨﻲ ؛ ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ؛ ﭘارکﺖ ؛ اﻨواع ﻧﺦ ﻭ اﻠﻴاﻒ ؛ ﻣﻠزوﻤاﺖ ﭘاکﮐﻨﻨده ؛ اﻨواع ﮐﻔﭙوﺶ ﻭ  اﻨواع ﺣوﻠﻪ ؛ ﻣﻠﺤﻔﻪ ؛ ﭘارﭽﻪﻫاﻲ روﻤﺒﻠﻲ ،ﻣﺒﻠﻤاﻦ ؛ دکوراﺴﻴوﻦ داﺨﻠﻲ ؛  ﭘردهﮐرکره ﻭ ﻣوکﺖ ﻭ .... ﺻدها ﻣﺤﺼوﻞ ﻣﺘﻨوع دﻴﮕﺮ درﺸﻬرهاﻲ فرانکفورت و ﻫاﻨووﺮ آلمان هر ساله برگزار می گردد.

 

 

Pdf Download


تلفن تماس با رایزن (خط ویژه) : 752 42 220 - 021

خانم شوقی