پرداخت اینترنتی با کارت های شتاب
نام واریزکننده :
Invalid Input
مبلغ : (*)
فقط عدد وارد نمائید
فقط به ریال عدد وارد نمائید
(*)  اینترنتی با کارت های شتاب 2
  Refresh
لطفا کد تصویری را صحیح وارد نمایید
لطفا کد تصویری را وارد نمایید
https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl

BPMLogo

  پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت

 

 امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب

Bank Logos 

 

 مشخصات بانکی : (به نام آقای سجاد سیدآبادی)

 

 

6104-3372-1532-8947  بانک ملت

5029-3810-9418-0668   بانک دی

6037-9914-8939-3458   بانک ملی

شماره حساب ها :

45260858.32  بانک ملت

0100127350005   بانک دی

0109101435005   بانک ملی