کدام شرکت‌های هواپیمایی بیشترین تاخیرها را دارند؟

СНПЧ А7 Пенза, обзоры принтеров и МФУ

88990 0 45

 

بررسی آمار سازمان هواپیمایی حاکی از آن است که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بهار امسال بیشترین تاخیر پروازی را در بین شرکت‌های هواپیمایی به خود اختصاص داده است. 

آمار تاخیر شرکت‌های هواپیمایی در اردیبهشت سال‌جاری حاکی از آن است که در مجموع ۱۴ ایرلاین داخلی ۴۷۸۴ پرواز را انجام داده‌اند که از این تعداد ۱۹۴۵ پرواز یعنی کمی بیش از ۴۰ درصد پروازها با تاخیر انجام شده است. 

بررسی آمار سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه حاکی از آن است که سه ایرلاین بزرگ کشور بیشترین تاخیر را در دومین ماه سال به خود اختصاص داده‌اند. 

بر این اساس در اردیبهشت ماه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مجموع ۸۰۶ پرواز انجام داده که از این تعداد ۴۱۹ پرواز با تاخیر انجام شده، به عبارت دیگر ۵۱.۹ درصد پروازهای ایران‌ایر با تاخیر انجام شده است. میانگین تاخیر هر پرواز تاخیر دار «هما» ۱۱۵ دقیقه (یک ساعت و ۵۵ دقیقه) بوده است. 

شرکت ماهان نیز به‌عنوان ایرلاینی که تعداد پروازهای ماهانه آن بیش از سایر ایرلاین‌ها (در اردیبهشت) بوده با تاخیر ۵۶ دقیقه‌ای پروازها را انجام داده است. این شرکت در دومین ماه سال‌جاری ۸۴۶ پرواز انجام داده که از این تعداد ۴۱۲ پرواز با تاخیر مسافران را به مقصد رسانده‌اند، یعنی ۴۹ درصد پروازهای ماهان با تاخیر ۵۶ دقیقه‌ای انجام شده است. 

از ۸۲۹ پرواز هواپیمایی آسمان نیز در مدت یاد شده ۲۳۳ پرواز یعنی ۲۸ درصد با تاخیر ۷۴ دقیقه‌ای انجام شده است. بررسی آمار سازمان هواپیمایی حاکی از آن است که ایران‌ایرتور با تاخیر ۹۳ دقیقه‌ای برای هر پرواز تاخیردار پس از ایران‌ایر در رتبه دوم تاخیرات پروازی شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد قرار دارد. شرکت هواپیمایی آتا نیز در رتبه ۵ فهرست بیشترین تاخیر پروازی قرار دارد، میانگین تاخیر این شرکت در پروازهای تاخیردار ۹۲ دقیقه دطی اردیبهشت ماه سال‌جاری بوده است. 

شرکت‌های هواپیمایی سپاهان با ۶۴ دقیقه، کیش‌ایر 64، معراج ۶۴، اترک ۶۴، زاگرس ۶۱، نفت ۶۰، تابان ۵۸، قشم ۵۵ و کاسپین با ۵۴ دقیقه تاخیر به ترتیب در رتبه‌های ۶ تا ۱۴ فهرست آمار تاخیرات شرکت‌های هواپیمایی قرار دارند. 

در مجموع میانگین تاخیر پرواز ایرلاین‌های داخلی در اردیبهشت ماه به ۷۷ دقیقه افزایش یافت، در حالی که این رقم در فروردین ماه ۷۱ دقیقه بود. 

از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، میانگین تاخیر پروازهای شرکت های هوایی داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خرداد ماه سال جاری به ۸۵ دقیقه افزایش یافت. 

بر این اساس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بهار امسال با ۸۷، ۱۰۴ و ۱۱۵ دقیقه بالاترین میانگین تاخیر پروازی را در بین شرکت‌های هواپیمایی به خود اختصاص داد. 

پس از ایران ایر، هواپیمایی آسمان با میانگین ۹۹ دقیقه تاخیر در هر پرواز، آتا با ۹۵ دقیقه و ایران ایرتور با ۸۷ دقیقه تاخیر در رتبه‌های بعدی تاخیر پروازی قرار دارند. 

شرکت‌های هواپیمایی نفت، قشم، زاگرس و سپاهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تابان با میانگین ۶۶ دقیقه و افزایش ۸ دقیقه‌ای تاخیر نسبت به اردیبهشت، ماهان با ۶۴ دقیقه و کاسپین نیز با ۶۲ دقیقه و افزایش ۶ دقیقه تاخیر رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند. 

هواپیمایی اترک با ۵۸ دقیقه تاخیر پروازی و معراج نیز با ۵۰ دقیقه میانگین تاخیر پرواز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منبع : خبر آنلاین